TYPER MIGRENE

12 migrenetyper du bør kjenne til

Det finnes mange forskjellige typer migrene, som vanligvis inkluderer en kraftig, bankende hodepine, oftest på én side av hodet1. Du kan få symptomer noen få dager før et migreneanfall, som endringer i humør, appetitt og energinivåer2. Symptomene dine kan ofte være avhengige av hvilken type migrene du har.

La oss begynne med de tre vanligste migrenetypene.

 

TRE VANLIGE
MIGRENETYPER

Migrene uten aura

Migrene uten aura er den vanligste typen migrene3. Et anfall oppleves vanligvis som en kraftig, bankende hodepine, som oftest på én side av hodet, og varer i alt fra fire timer til tre dager3.

Migrene med aura 

Migrene med aura vil si at du kan oppleve aurastadiet før du får en hodepine1. Aura inkluderer en rekke nevrologiske symptomer og kan vare fra 5 til 60 minutter før hodepinen inntreffer4. Aura er et sett med nevrologiske forstyrrelser, som blinde flekker, sløret tale og svimmelhet2.

Migreneaura uten hodepine

Migreneaura uten hodepine inkluderer varseltegnene for migrene – auraen, dvs. nevrologiske forstyrrelser – mens selve hodepinen uteblir5.

 

ANDRE MIGRENETYPER
HAR ANDRE SYMPTOMER

 • Kronisk migrene er når du har hodepine i 15 eller flere dager i løpet av en måned, hvorav 8 dager i måneden preges av migrenesymptomer6.
 • Retinal migrene (også kalt okulær migrene) er en type migreneanfall med synstap eller forstyrrelser i ett øye7.
 • Abdominal migrene er migrene der smerten kjennes i mageregionen heller enn som hodepine, og gir magesmerter, kvalme og oppkast. Denne migrenetypen er vanligere hos barn8.
 • Menstruell migrene er forbundet med kvinnens menstruasjonssyklus, og inntreffer generelt innen et par dager før eller etter mensen9.
 • Migrene med hjernestammeaura (tidligere kjent som basilær migrene) som kan gi balansetap, dobbeltsyn, vansker med å snakke og besvimelse10.
 • Hemiplegisk migrene er en sjelden, men alvorlig type migrene som gir midlertidig lammelse, vanligvis av den ene siden av kroppen. For enkelte kan aurasymptomene vare i flere uker11.
 • Oftalmisk migrene er en annen sjelden migrenetype der det finnes en svakhet i øyemusklene. Det rammer særlig unge mennesker. I tillegg til hodepine opplever man visuelle symptomer som utvidelse av pupillene, problemer med å bevege øynene og at det øvre øyelokket henger12.
 • Vestibulær migrene, også kalt migreneutløst svimmelhet, kan gi destabiliserende symptomer som svimmelhet og vertigo13.
 • Status migrenosus er en type migrene der hodepinesymptomene varer i tre eller flere dager sammenhengende14. Med denne typen migrene finnes det også en risiko for dehydrering og søvntap som følge av langvarig smerte og oppkast4.
 • Å vite hvilken migrenetype du har, eller i det aller minste forstå migrenesymptomene du opplever, kan hjelpe deg og legen din med å få stilt en nøyaktig diagnose og lage en håndteringsplan for best mulig pleie.

 

HVA SLAGS MIGRENE HAR DU?

Når det finnes så mange forskjellige migrenetyper, er det å få stilt en nøyaktig diagnose av hvilken migrenetype du har selve nøkkelen til god håndtering av sykdommen. Å holde øye med migrenen din ved å bruke en migrenedagbok kan være til hjelp. Det er viktig at legen din forstår akkurat hva du opplever og hvordan migrenen egentlig virker inn på livet ditt.

En hodpinedagbok kan hjelpe deg med å holde oversikt over dette. Ta med det du har notert til legetimen din slik at dere kan gjennomgå det sammen og bli enige om hvilken plan for migrenehåndtering som passer best for deg.
Hvis du alt er klar over at du har migrene og er misfornøyd med din nåværende migrenebehandling, snakk med legen din om hvilke muligheter som er tilgjengelige for deg. Du vil kanskje bestille en oppfølgingstime for å diskutere din nåværende håndteringsplan.

 


Referanser

 1. NHS Choices. Migraine.
 2. NHS Choices. Migraine Symptoms.
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraine Without Aura.
 4. The Migraine Trust. Symptoms and Stages.
 5. The Migraine Association of Ireland. Migraine Aura Without Headache.
 6. The Migraine Trust. Chronic Migraine 
 7. WebMD. Ocular Migraine Basics.
 8. WebMD. Abdominal Migraine.
 9. NHS. Migraine Prevention.
 10. The Migraine Association of Ireland. Basilar Migraine.
 11. The Migraine Association of Ireland. Hemiplegic Migraine.
 12. The Migraine Association of Ireland. Ophthalmoplegic Migraine.
 13. The Migraine Association of Ireland. Vestibular Migraine.
 14. WebMD. Status Migrainosus. 
 15. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society

Uppdaterad: 04-09-2018

BRAIN TWIN - HODEPINEDAGBOK

Mer enn en migrenedagbok. Å føre en hodepinedagbok kan være til hjelp for å finne et mønster, og se hva som trigger din migrene. Brain Twin - Hodepinedagbok er en applikasjon eller app som gir deg mulighet til å følge med på hvor ofte og du har anfall og hvor alvorlige de er. Den gir deg også nøyaktig, lett forståelig sammendrag som du kan ta med deg til neste legetime.