MIGRENESYMPTOMER: NÅR ER MIGRENE MER ENN HODEPINE?

Vi vet at alle migreneanfall kan være temmelig fæle. Hvis du lever med migrene, vet du altfor godt hvor smertefullt og svekkende det kan være. Du vet også at migrene er mer enn bare hodepine.

Det mest gjenkjennelige symptomet på migrene er vanligvis kraftig, bankende hodepine, som pleier å ramme én side av hodet og føles verre når du beveger deg1.

 

Symptomer

En bankende hodepine, følsomhet overfor lys og støy, kvalme, oppkast og manglende energi (letargi) er de vanligste symptomene på et migreneanfall2. Andre symptomer på migrene kan inkludere1,3:

 • Magesmerter
 • Diaré
 • Balanseforstyrrelse og/eller svimmelhet
 • Sterk varme- eller kuldefølelse
 • Dårlig konsentrasjon
 • Følsomhet overfor lukter
 • Stivhet i nakke og skuldre
 • Svetting
 • Tåket syn

Det er verdt å merke seg at det også finnes symptomer som er spesifikke for forskjellige typer migrene. Det er viktig å forstå symptomene dine siden det er helt nødvendig for å få stilt riktig diagnose og få rett behandling2.

 

Forklaring av
aura

Selv om symptomer oppstår under selve anfallet, opplever enkelte personer andre symptomer før selve anfallet, under prodromalstadiet (innledningsfasen), noen ganger etterfulgt av en aura. Disse oppstår vanligvis noen få timer til dager før migreneanfallet og kan omfatte endringer i humør, appetitt og energinivå1.

Det kan høres ut som en underlig, mystisk hendelse, men aura er simpelthen begrepet som brukes for å beskrive en rekke midlertidige varselsymptomer som oppstår før et migreneanfall1. De som opplever dem beskriver ofte symptomene på migreneaura slik1:

 • Synsforstyrrelser – man ser f.eks. blinkende lys, sikk-sakk-mønstre eller blinde flekker
 • Nummenhet eller en prikkende følelse – dette begynner vanligvis i én hånd og beveger seg videre oppover armen for så å nå ansiktet
 • Følelse av svimmelhet
 • Vansker med å snakke
 • Tap av bevissthet – selv om det er sjelden

Aurasymptomer varer vanligvis fra 5 minutter til 1 time. Selv om de ofte er et varselsignal om at et migreneanfall er på vei, kan de også gå over til bare en mild migrene eller ingen hodepine i det hele tatt1.

 

Migrenestadier

Migrene pleier å utvikle seg i tidlig voksen alder4 og kan være spesielt urovekkende eller skremmende den første gangen symptomene oppstår. Å vite hva det er som skjer og hva man kan forvente under et anfall kan hjelpe med å dempe denne frykten.

En forståelse for migrenesymptomer og -årsaker gjør også at du kan forklare tilstanden for venner, familie og/eller kolleger. Dette er veldig viktig hvis du føler at du går glipp av bestemte anledninger eller ikke kan oppfylle sosiale eller jobbrelaterte forpliktelser på grunn av migrene. Migreneanfall kan komme i fire nøkkelstadier, men det er ikke sikkert du vil oppleve alle sammen1,2:

1: INNLEDNINGSFASE

Under innledningsfasen (ellers kjent som prodromalstadiet) vil en person som lider av migrene gå gjennom fysiologiske forandringer, som endringer i appetitt, humør og energi. Dette inntreffer vanligvis noen få timer eller dager før anfallet

2: AURA-STADIET

I aurastadiet kan enkelte oppleve nevrologiske symptomer, som lysflimmer og/eller blinde flekker. Men, siden ikke alle migrenetyper inkluderer en aura, vil ikke dette skje med alle.

3: ANFALLETS HOVEDSTADIUM

Migrenehodepinen eller hovedanfallstadiet gir en smertefull, bankende hodepine, vanligvis på én side av hodet. Denne ledsages vanligvis av andre symptomer, som kvalme og/eller følsomhet overfor lys og lyd.

4: REKONVALESENS-STADIET

Rekonvalesens- eller postdromalstadiet kan vare i noen få timer eller flere dager etter at hovedanfallet er gått over. Symptomene ligner dem fra det første stadiet av migreneanfallet, eller kan inkludere speilede symptomer av de fra det første stadiet, f.eks. sult etter tap av appetitt i det første stadiet.

 

Å finne hjelp
mot migrene

Ikke la migrenen være udiagnostisert. Bestill en time hos legen din!

Hvis symptomene dine inkluderer noen av de som listes opp nedenfor, kan det være tegn på en mer alvorlig tilstand. Du må oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever1:

 • en plutselig, kraftig hodepine, ulik noe du har opplevd før
 • hodepine med feber, stiv nakke, sinnsforvirring, spasmer, dobbeltsyn, svakhet eller nummenhet
 • vansker med å snakke
 • lammelse eller svakhetsfølelse i én eller begge armer og/eller én side av ansiktet

Selv hvis du har en sykehistorie med hodepine, oppsøk lege eller annet helsepersonell hvis mønsteret endrer seg eler hodepinene dine plutselig føles annerledes enn før.

 

Referanser

 1. NHS Choices. Migraine symptoms 
 2. The Migraine Trust. Symptoms and stages
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraines without aura 
 4. NHS Choices. Migraine 

Uppdaterad: 04-09-2018

BRAIN TWIN - HODEPINEDAGBOK

Mer enn en migrenedagbok. Å føre en hodepinedagbok kan være til hjelp for å finne et mønster, og se hva som trigger din migrene. Brain Twin - Hodepinedagbok er en applikasjon eller app som gir deg mulighet til å følge med på hvor ofte og du har anfall og hvor alvorlige de er. Den gir deg også nøyaktig, lett forståelig sammendrag som du kan ta med deg til neste legetime.