Om migrene

Migrene blir ofte misforstått og mange tror det bare dreier seg om sterk hodepine. Men hva er det egentlig? Vi vet ikke hva som er årsaken til migrene, men det vi vet er at migrene er en nevrologisk tilstand som påvirker nervesystemet ved å forårsake midlertidige endringer i de kjemiske stoffene, nervene og blodårene i hjernen vår1-3.

 

Hva er migrene?

Når et migreneanfall begynner kan det være vanskelig for deg å vite hvordan du skal håndtere det siden migreneanfall varierer fra person til person4. Migreneanfallene du får kan også være forskjellige fra de du har hatt tidligere4. Du kan få migreneanfall som varer i noen få timer eller i flere dager4. Noen ganger kan migreneanfallene dine være sjeldne og kun komme i ny og ne, med måneder eller år mellom hvert anfall2,5, eller du kan oppleve migreneanfall mer regelmessig3.

Et typisk migreneanfall føles som en kraftig, bankende hodepine, vanligvis på én side av hodet3. Du kan føle deg kvalm og/eller oppleve lyd- eller lysfølsomhet2,3. Hvor mye migrenen påvirker livet ditt avhenger av anfallenes alvorlighetsgrad og hyppighet. For noen kan migrene være fullstendig invalidiserende og gjøre at de går glipp av flere aspekter ved dagliglivet.3.

 

Hvor vanlig er
migrene?

Migrene er en vanlig tilstand. Ca. én av syv personer verden over får regelmessige anfall6. Migrene er vanligere hos kvinner enn menn3. Migreneanfall starter vanligvis i voksen alder og de fleste som rammes er mellom 25 og 55 år2,6,7

 

Hva er symptomene
på migrene?

Migrenesymptomene dine kan variere, men de fleste som har migrene rapporterer ofte om kvalme, følsomhet overfor lys, lyder og lukter, eller konsentrasjonsvansker2,3,8. Du kan også oppleve en "aura" idet migrenen starter8. Symptomer på migreneaura kan beskrives som lysflimmer eller blinde flekker, svimmelhet, nummenhet, prikkende følelse eller vansker med å snakke8.

Lær mer om migrenesymptomer

 

Hva er årsaken til migrene?

Tilstanden er forsket mye på, men det finnes fremdeles ingen fullstendig forståelse for hva som forårsaker migrene. Enkelte forskningsrapporter tyder på at familiehistorie, eller genetikk, kan spille en rolle1,3.

Migreneanfall kan ofte fremkalles av triggere2. Dine migrenetriggere, eller kombinasjon av triggere, er spesielle for deg2,9. Et anfall kan trigges av stress, mens et annet kan bli trigget av visse matvarer man har spist2,4.

Andre kjente migrenetriggere kan inkludere visse drikker, dehydrering, lavt blodsukker og hormonendringer2,4,9. Dine omgivelser, som blinkende lys eller endring i været, kan også fremkalle migreneanfall10.

Lær mer om migreneårsaker og -triggere

 

Få hjelp til å
håndtere
migrene

Migreneanfall kan være skremmende4, men med hjelp fra legen din kan du finne måter som hjelper deg med å håndtere det å måtte leve med migrene. Selv om det for øyeblikket ikke finnes medisiner som kan forhindre den underliggende årsaken til migrene2 har vi samlet sammen litt informasjon om håndtering og behandling av migrene som kan hjelpe deg med å forhindre og lindre alvorligheten av anfallene dine.

Lær mer om migrenehåndtering og migrenebehandling

 

Finnes det
flere typer migrene?

Ja. Dine migrenesymptomer kan være forskjellige fra en annens fordi det finnes flere enn én type migrene4. Du kan få migrene uten aura eller migrene med aura2,4.

Hvis du får migrene med aura, men ikke får hodepine, kan du ha det som kalles for "stille migrene"2. Migrenesymptomer er heller ikke begrenset til hodet – abdominale migrenesymptomer rammer magen din7.

Det finnes mange forskjellige typer migrene, og diagnosen som stilles avhenger av hyppigheten og hvilke symptomer du har4.

Lær mer om forskjellige typer migrene og symptomene på dem

 

Referanser

  1. NHS Choices. Migraine – Causes 
  2. NHS Choices. Migraine.  
  3. Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. 
  4. The Migraine Trust. More than ‘just a headache’. 
  5. National Migraine Centre. Migraine and headaches. 
  6. The Migraine Trust. Facts and Figures. 
  7. Lipton et al. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Headache 2005; 45: S3-S14
  8. NHS Choices. Migraine Symptoms. 
  9. The Migraine Trust. Chronic Migraine. 
  10. NHS Choices. 10 Headache Triggers. 

 

Uppdaterad: 04-09-2018

BRAIN TWIN - HODEPINEDAGBOK

Mer enn en migrenedagbok. Å føre en hodepinedagbok kan være til hjelp for å finne et mønster, og se hva som trigger din migrene. Brain Twin - Hodepinedagbok er en applikasjon eller app som gir deg mulighet til å følge med på hvor ofte og du har anfall og hvor alvorlige de er. Den gir deg også nøyaktig, lett forståelig sammendrag som du kan ta med deg til neste legetime.