BEHANDLING AV MIGRENE


Hvis du lider av migrene, bør du vite om alle de mange nyttige behandlingene og teknikkene som er tilgjengelige for deg. For øyeblikket finnes det ingen medisiner som kan avhjelpe de underliggende årsakene til migrene, men det finnes nyttige migrenebehandlinger som kan brukes for å lette migrenesymptomer1.

HÅNDTERING AV MIGRENE

Det første trinnet i migrenehåndtering er å prøve å identifisere, og om mulig unngå, migrenetriggerne dine2.

Lær mer om migrenetriggere

Hvis du lever med migrene, er en sunn livsstil med begrenset stress, et sunt kosthold og nok søvn veldig viktig for å unngå vanlige triggere3. Med et travelt liv er det ikke alltid like lett, men ved å ta positive steg for å unngå mulige triggere, er det mulig at du kan redusere antall migreneanfall4.

Lær mer om migrenehåndtering

Migrenemedisiner

Det finnes to grupper medisiner mot migrene5; og legen din kan fortelle deg hvilken som er den beste for deg:

 • Akutt behandling
 • Forebyggende behandling

Akutt migrenebehandling

Anfallsbehandling er medisiner man skal ta i hodepinefasen for å redusere symptomer under anfallet5.
Noen eksempler på anfallsbehandling inkluderer6:

 • Vanlig smertestillende 
 • Tabletter mot kvalme
 • Spesifikke migrenemedisiner som fås på resept

Med anfallsbehandling for migrene kan du oppleve hodepine ved overforbruk av medikamenter. Dette skjer når den akutte migrenebehandlingen du tar faktisk blir årsaken til flere hodepiner på grunn av et for høyt forbruk7. Snakk med legen din, hvis du tror dette kan gjelde for deg.

Forebyggende migrenebehandling

Forebyggende behandlinger brukes for å hjelpe med å stanse migreneanfall før de begynner. Disse medisinene tas regelmessig, også når du ikke opplever migreneanfall. Vanligvis vil en forebyggende migrenebehandling vurderes av legen din hvis du har mer enn fire migreneanfall per måned8.

Dagens medisiner til forebygging av migrene ble utviklet for behandling av andre helsetilstander (uten migrene). Noen eksempler på slike behandlinger som siden er blitt benyttet til migrene inkluderer8:

 • Blodtrykksnedsettende medisiner
 • Antidepressive medisiner
 • Antiepileptiske medisiner
 • Injiserbare nevrotoksiner

Alternative behandlingsmetoder for migrene

Tilnærminger for migreneforebygging uten bruk av medisiner er også tilgjengelige og kan utprøves som tilleggsbehandling til medisinering9. Disse behandlingene inkluderer9,10:

 • Akupunktur
 • Vitaminer og mineraler
 • Nevrostimulatorapparater

Viktige forholdsregler ved behandling

 • Vær klar over at man kan få hodepine av overforbruk av medisiner Selv om smertestillende noen ganger er veldig viktige i behandlingen av hodepine og annen smerte, kan regelmessig bruk føre til hodepine på grunn av overforbruk av medisiner7. Overforbruk kan gjøre at medisinen din slutter å lindre smerten og begynner å forårsake hodepine7. Hvis du mistenker at dette kan gjelde for deg, snakk med legen din for å diskutere hvilke muligheter du har.
 • Du må ikke gjøre endringer i behandlingen din eller slutte å ta medisiner som er blitt foreskrevet til deg, uten først å ha rådført deg med legen din. Du må alltid ta alle medisiner slik du har fått beskjed om.
 • Vær forsiktig med å ta medisiner hvis du er gravid eller ammer Diskuter mulighetene dine med legen eller jordmoren din så tidlig som mulig under graviditeten1.

Gå regelmessig til legen for kontroll. Migrenesymptomene dine kan utvikle seg over tid. Det er derfor viktig at behandlingen din tilpasses disse endringene, for å sikre at du fortsatt får den pleien du behøver11. Å føre migrenedagbok, for eksempel ved hjelp av en app, og holde legen din informert via regelmessige legebesøk er viktig i håndteringen av migrene. Benytt tiden med legen til å snakke om hvordan du føler deg, hvordan migrenen påvirker deg, hvilke behandlinger som fungerer og eventuelle endringer som har funnet sted i symptomene eller livsstilen din. Slik øker du muligheten for å få riktig pleie og behandling. Faktorer som alvorlighetsgrad og tidspunkt for migreneanfallene dine, samt informasjon om hvordan du føler behandlingen fungerer for deg, kan hjelpe.

Referanser

 1. NHS Choices. Treatment
 2. NHS Choices. Migraine – Prevention. 
 3. NHS Choices. Causes. 
 4. The Migraine Trust. What is a trigger? 
 5. The Migraine Trust. Medication. 
 6. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies – Acute Treatments. 
 7. The Migraine Trust. Medication-overuse headache. 
 8. Migraine action. Migraine Treatments and Therapies – Preventative Treatments. 
 9. Migraine Action. Complementary Treatments. 
 10. Migraine.com. External Nerve Stimulation Device for Migraine Prevention Receives FDA Approval. 
 11. The Migraine Trust. Migraine in later life. 

Uppdaterad: 04-09-2018

BRAIN TWIN - HODEPINEDAGBOK

Mer enn en migrenedagbok. Å føre en hodepinedagbok kan være til hjelp for å finne et mønster, og se hva som trigger din migrene. Brain Twin - Hodepinedagbok er en applikasjon eller app som gir deg mulighet til å følge med på hvor ofte og du har anfall og hvor alvorlige de er. Den gir deg også nøyaktig, lett forståelig sammendrag som du kan ta med deg til neste legetime.